1. § Opiskelijapilkki järjestetään 31.3.2012 Jyväskylässä Tuomiojärvellä. Järjestäjänä toimii Kala ja kulaus ry.
 2. § Opiskelijapilkit ovat avoimet kaikille opiskelijoille ja kolmen (3) vuoden sisällä kilpailupäivästä valmistuneille. Kilpailuun vaaditaan 18 vuoden ikää. Kilpailussa kilpaillaan seuraavissa sarjoissa:

  • miesten sarjassa
  • naisten sarjassa
  • joukkuekilpailussa

  Lisäksi opiskelijapilkeissä palkitaan:

  • suurimman kalan saanut kilpailija
  • eniten kalalajeja saanut kilpailija
  • pienimmän kalan saanut kilpailija
  • arvontapalkinto kaikkien osallistujien kesken

 3. § Henkilökohtaisissa sarjoissa kilpailevat kaikki kilpailuun ilmoittautuneet kilpailijat.
 4. § Joukkuekilpailu kilpaillaan kolmen henkilön joukkuein (3hlö/joukkue). Joukkueeseen voi kuulua naisia, miehiä tai molempia. Joukkue ja joukkueen jäsenet tulee nimetä ilmoittautumisen yhteydessä ennen kisaa. Myös kahden hengen joukkueet hyväksytään.
 5. § Opiskelijapilkin osallistumismaksu on 7 € ennakkoon ilmoittautuessa ja 10 € paikan päällä. Osallistumismaksu sisältää osallistumisen kilpailuun, saunomisen ja illanvieton. Ennakkoilmoittautuminen tapahtuu sähköpostilla osoitteeseen liisa.alaoutinen@jyu.fi, viestissä tulee mainita pilkkijän nimi, paikkakunta, mahdollinen joukkue muine jäsenineen sekä tarvitseeko ilmoittautuja majoitusta. Osallistumismaksu maksetaan Kala ja Kulauksen tilille: 840007-10488312. Säännöt sekä informaatiota kisasta opaskarttoineen tulee internettiin osoitteeseen www.kalajakulaus.net/. Ennakkoilmoittautuminen maksuineen tulee suorittaa tiistaihin 27.3.2012 mennessä.
 6. § Pilkkiminen on jokamiehenoikeus. Pilkkijöiden ei tarvitse maksaa kalastuksenhoitomaksua. Kilpailujen järjestäjällä on kalavedenomistajan lupa.
 7. § Kilpailuaika on kolme (3) tuntia klo 12.00–15.00. Kilpailijat saavat siirtyä kilpailualueelle noin 15 minuuttia ennen kilpailun alkua lähtöluvan saatuaan. Avannon tekoa ei saa aloittaa ennen kuin kello on 12.00. Kilpailijoiden on lopetettava kalastaminen klo 15.00 jonka jälkeen heillä on 30 minuuttia aikaa siirtyä punnitusalueelle. Myöhästyneiden kilpailijoiden saalista ei punnita.
 8. § Kilpailukaloiksi hyväksytään kaikki kalalajit. Lain määräämät alamittaiset kalat tulee päästää takaisin avantoon. Jos kilpailijalla on alamittaisia kaloja, kilpailusuoritus hylätään. Kilpailun ja lain sallima kala on tapettava välittömästi jäälle noston jälkeen. Jos kilpailijalta löytyy elossa olevia kaloja, voidaan kilpailija hylätä JURYn niin päättäessä.
 9. § Kilpailualueena toimii järjestäjän ilmoittama järvi, jolla voi olla järjestäjän poisrajaavia alueita, jotka on merkitty karttaan. Näillä alueilla pilkkiminen on kielletty. Varusteiden vieminen kilpailualueelle ennen kilpailua ja varusteiden jättäminen kilpailualueelle kilpailun jälkeen on kielletty, myös kaikki mahdolliset roskat ja tyhjät pullot on tuotava pois jäältä. Pilkkiminen ja reiän kairaaminen viittä (5) metriä lähemmäksi toisen avantoa on kielletty ilman asianomaisen suostumusta. Kilpailun aikana jääkairaa ei saa jättää lumelle tai jäälle makaamaan, vaan se on kairattava pilkkimisen ajaksi pystyyn.
 10. § Lähtö- ja maalialueella liikuttaessa kairan terän on oltava suojattuna.
 11. § Kilpailija saa käyttää vain yhtä (1) onkea kerrallaan vedessä. Kiellettyjä ovat pilkit, joihin on kiinnitetty useampi kuin yksi (1) yksi- tai useampihaarainen koukku, poisluettuna tasapainopilkit, joissa sallitaan enintään kaksi (2) yksihaaraista kiintokoukkua ja rungon alapuolella oleva yksi- tai useampihaarainen irtokoukku, joka saa olla kiinnitettynä tasapainon vatsalenkkiin korkeintaan yhdellä renkaalla tai hakasella. Mormyska rinnastetaan koukkuun. Kaikki syötit ovat sallittuja, mutta syötin on oltava pilkin koukussa.
 12. § Houkuttimien käyttö (mäskääminen) kuten ryynien, matojen, toukkien tms. pudottaminen avantoon on kielletty sekä kisassa että ennen sitä. Jos mäskäämistä todetaan (myös ennen kisaa), johtaa se kilpailijan hylkäämiseen.
 13. § Liikkumista helpottavien kulkuvälineiden käyttö on kielletty ilman lääkärin todistusta.
 14. § Kaikuluotaimen, GPS-paikantimen sekä muiden sähköelektronisten tai
  moottorikäyttöisten apuvälineiden käyttö on kielletty.
 15. § Kilpailijoiden paremmuuden ratkaisee saaliin paino. Jos se on henkilökohtaisten kilpailusarjojen mitalisijojen kohdalla sama, lasketaan kalojen kappalemäärä. Kappalemääräisesti eniten kaloja saanut on näistä paras. Kalojen kappalemääränkin ollessa sama, jaetaan mitalisija sekä jätetään seuraava(t) sija(t) jakamatta. Muiden kuin mitalisijojen kohdalla saaliin painon ollessa sama, sijoitus ratkaistaan arvalla. Joukkueiden paremmuuden ratkaisee niiden jäsenten saaman saaliin yhteispaino. Jos se on sama, ratkaisee arpa. Suurimman kalan kisan ratkaisee kalan paino lajista riippumatta, painon ollessa sama, ratkaisee kalan pituus, suurimman voittaessa. Pituudenkin ollessa sama, palkinto arvotaan. Eniten eri kalalajeja saanut kilpailija voittaa kalalajipalkinnon. Kalalajien on täytettävä mahdollinen lakisääteinen alamitta. Jos useammalla kilpailijalla on sama lajimäärä, palkinto arvotaan heidän kesken. Pienimmän kalan palkinnon ratkaisee kalan pituus, pituuden ollessa sama, palkinto arvotaan. Suuret ja pienet kalat mitataan punnituksen yhteydessä. Punnituksen yhteydessä kilpailijan on myös esitettävä saamansa kalalajit, mikäli hänellä on riittävästi lajeja pärjätä lajikisassa.
 16. § Varsinaisten kilpailusarjojen kolme parasta eivät osallistu suurimman kalan kisaan, pienimmän kalan kisaan eivätkä eniten kalalajeja -kisaan. Mikäli yhteissaaliin perusteella kilpasarjojen kolmen parhaan joukkoon sijoittuneella on näihin erikoispalkintoihin oikeuttava saalis (esim. suurin kala) jätetään se huomioimatta, ja palkinto jaetaan parhaan saaliin saaneelle kilpailijalle kolmen kärjen ulkopuolelta.
 17. § Arvontapalkinto arvotaan kaikkien osallistumismaksun maksaneiden kesken.
 18. § Jokainen kilpailija osallistuu kilpailuun omalla vastuullaan.
 19. § Näiden edellä esitettyjen kilpailusääntöjen rikkominen aiheuttaa ko. kilpailijan sekä kilpailujoukkueen suorituksen hylkäämisen. Päätöksen hylkäämisestä tekee Kala ja Kulaus ry:n hallitus.
 20. § Päätäntävaltaa kilpailussa käyttää Kala ja kulaus ry:n hallitus, mahdolliset valitukset voi esittää punnituksen yhteydessä. Järjestäjä toivoo kaikilta osallistujilta rehtiä kilpailua opiskelijahuumoria ja -meininkiä unohtamatta.