Säännöt, päivitetty 13.1.2017


1§. Pilkkicupiin voit osallistua osallistumalla 1-5 osakilpailuun ja maksamalla osallistumismaksun 3€/4€ (jäsenet/ei-jäsenet) jokaiseen osallistumaasi osakilpailuun. Jokaisessa osakilpailussa palkitaan kaksi parasta pilkkijää (jos osallistujamäärä vähintään 9 henkilöä).

2§. Kilpailussa jaetaan pisteitä seuraavasti:
1. Eniten kaloja saanut: 11 pistettä, ei muita pisteitä
2. Toiseksi eniten kaloja saanut: 9 pistettä, ei muita pisteitä
3. Kolmanneksi eniten kaloja saanut: 7 pistettä, ei muita pisteitä
4. Neljänneksi eniten kaloja saanut: 6 pistettä
5. Viidenneksi eniten kaloja saanut: 5 pistettä
6. Kuudenneksi eniten kaloja saanut: 4 pistettä
7. Seitsemänneksi eniten kaloja saanut: 3 pistettä
8. Kahdeksanneksi eniten kaloja saanut: 2 pistettä
9. Yhdeksänneksi eniten kaloja saanut: 1 piste
10. Eniten kalalajeja saanut (jos vain yksi): 4 pistettä (jos kaksi, molemmille 2, kolmelle 1, muuten ei mitään). Tai jos vain yksi, jolla enemmän kuin 4 lajia, pisteitä lajien lukumäärän verran. Madekisassa kisakalana on ainoastaan made, eikä diversiteettipisteitä jaeta.
11. Suurimman kalan saanut: 4 pistettä. Jos vaa'an tarkkuus ei riitä kahdelle suurimmalle 2 pistettä, kolmelle 1 piste. Muuten ei jaeta.
12. Pienimmän kalan saanut: 4 pistettä. Jos mitta-asteikko ei riitä, kahdelle pienimmälle 2 pistettä, kolmelle 1 piste. Muuten ei jaeta.
13. Vähiten kaloja saanut: 2 pistettä (jos kisailijan todetaan "hukanneen" osan saaliista, saa hän kisasta yhden miinuspisteen).
14. Mikäli madekisassa sama henkilö saa sekä pienimmän saaliin että pienimmän kalan, on hän oikeutettu vain pienimmästä kalasta jaettaviin pisteisiin, eikä tällöin pienimmän saaliin pisteitä jaeta.
15. Kaksi (2) olutta tai vastaava tunnissa koko kisan ajan: 1 pistettä / tunti (jos juopotteleva kisailija joudutaan avustamaan pois kisapaikalta, menettää hän mahdollisuudet kulauttelupisteisiin). Naiskilpailijalle riittää 1 olut / tunti.
16. Superbonuspiste. Kisailija, joka ainoana saa kisoissa muun kuin ahvenen, kiisken, särjen, lahnan tai hauen palkitaan viidellä (5) pisteellä. Superbonuslajista pisteet saadessaan samalla kalalla ei voi vaikuttaa minkään muiden, paitsi kokonaissaaliin painon ja lajipisteiden saamiseen. Superbonuskalan ollessa suurin tai pienin kala, se estää muiden mahdollisuuden saada pienimmän tai suurimman kalan pisteet. Madekisassa ei jaeta superbonuspisteitä.
17. Arvontapiste: 1 piste (ainoastaan kokonaiskisaan). Arvontapisteen saa kaksi henkilöä, jotka arvonnassa sivuavat kisassa jaettavaa arvontapulloa. Arvontapisteen saaneet henkilöt voivat halutessaan kilpailla kahdesta pisteestä, jolloin KSP:llä voittanut saa 2 pistettä ja hävinnyt ei mitään. Kaksi parhaiten sijoittunutta kilpailijaa ei voi voittaa arvontapulloa, mutta heillä on oikeus arvontapisteisiin.

3§. Saalispisteitä jaettaessa tasatilanteessa ratkaisee kalojen määrä siten, että enemmän kaloja saanut voittaa (tasatilanteessa pisteet jaetaan). Pienimmän saaliin kohdalla ratkaistaan ”voitto” vähemmän kaloja saaneen eduksi (tasatilanteessa pisteet jaetaan).

4§. Kaikuluotaimen, GPS-paikantimen sekä muiden sähköelektronisten tai moottorikäyttöisten apuvälineiden käyttö on kielletty.

5§. Liikkumista helpottavien apuvälineiden (esim. sukset, pulkka, potkuri) käyttö on kielletty ilman lääkärintodistusta.

6§. Pilkissä saa olla korkeintaan yksi enintään kolmihaarainen koukku. Poikkeuksena tasapainopilkki, jossa saa olla kaksi kiinteää yksihaarakoukkua, sekä yksi kolmihaarakoukku. Nämä säännöt eivät kuitenkaan koske kirjolohipilkkikisoja.

7§. Pilkkikilpailuissa ei saa käyttää kohollista onkilaitetta.

8§. Kolmen kärjen kalat ovat kaikkien erikoispisteiden (suurin ja pienin kala, diversiteetti, superbonus, pienin saalis) laskuissa mukana, mutta ne eivät oikeuta pisteisiin.

9§. Pilkkikilpailuun osallistuva henkilö, jonka kyydissä kulkee vähintään yksi (1) muu pilkkikilpailuun osallistuva henkilö, on oikeutettu yhteen (1) kuskipisteeseen. Jos kyydissä kulkee kaksi (2) muuta kilpailuun osallistuvaa henkilöä, on kilpailuun osallistuva kuski oikeutettu kahteen (2) kuskipisteeseen. Vastaavasti mikäli kyydissä kulkee vähintään kolme (3) muuta kilpailijaa, on kuski oikeutettu kolmeen (3) kuskipisteeseen. Kuskipisteiden määrä ei kuitenkaan voi ylittää kilpailun kulauttelupisteiden maksimimäärää. Kilpailija ei voi saada sekä kuski- että kulauttelupisteitä.

10§. Cup-kisoja pyritään järjestämään talven aikana 5, joista 4 parasta otetaan mukaan lopullisiin tuloksiin. Cupin lopuksi palkitaan parhaimmat pilkkijät hyvin palkinnoin.

11§. Alamittainen kala on aina vapautettava välittömästi. Alamittaisista kaloista ei voi saada mitään pisteitä.

12§. Kilpailun ja lain sallima kala on jäällenoston jälkeen tapettava välittömästi. Jos kilpailijalta löytyy elossa olevia kaloja, voi kilpailun JURY hylätä kilpailijan suorituksen niin päättäessään.

13§. Jokainen kilpailija osallistuu kilpailuun omalla vastuullaan.

14§. Pilkkiminen ja reiän kairaaminen viittä (5) metriä lähemmäksi toisen avantoa on kielletty ilman asianomaisen suostumusta.

15§. Houkuttimien käyttö kuten ryynien, matojen, toukkien tms. pudottaminen avantoon on kielletty. Syöttinä ei saa käyttää hajustettuja syöttejä.

16§. Kilpailijan on oltava kilpailuajan tai mahdollisesti ennalta sovitun siirtymäajan puittessa takaisin punnituspaikalla. Myöhästyneiden kilpailijoiden saalista ei punnita.

17§. Kilpailijan on tuotava jäälle viemänsä tavarat kilpailuajan tai mahdollisesti ennalta sovitun siirtymäajan puitteissa takaisin punnituspaikalle.

18§. Kilpailujen JURYnä toimii Kala ja Kulaus ry:n hallitus, joka tarvittaessa ratkaisee epäselvät tilanteet.