1. Kilpailussa ovat voimassa Suomen kalastuslaki ja – asetus.
 2. Kilpailualueena ovat Suomen valtion rajat ja aluevesirajat.
 3. Kilpailuaika on Kala & Kulaus Ry:n suurkalakilpailun palkintojenjakosaunaillan välinen aika (n. 1 vuosi).
 4. Kalastusvälineinä ovat aktiivikalastusvälineet (pilkki, uistin, perho, tuulastus, onki, käsi, haavi) sekä tutkimusvälinesarjassa tieteelliset näytteenottovälineet.
 5. Yhdessä kalastettaessa kilpailijat voivat ilmoittaa yhteisen kalan kisaan, mutta mahdollisten palkintojen määrä kalaa kohti ei kasva.
 6. Kilpailusarjoja on kolme: Suurkalasarja, taimensarja ja tutkimusvälinesarja.
 7. Taimensarjassa voittokala määräytyy kalan suurimman pituuden mukaan. Kaikille muille kaloille lasketaan kerroin jakamalla saaliiksi saadun kalan paino Suomen Vapaa-ajankalastajien keskusjärjestön suurkalastajan ansiomerkkiin oikeuttavien kalalajien vähimmäispainorajoilla. Mikäli lajille ei ole ilmoitettu vähimmäispainorajaa, käytetään kertoimena kyseisen lajin Suomen ennätyspainoa vuoden 2000 suurkalarekisterissä.
 8. Istuta ja ongi tyyppisistä (ei luonnonvesi) kohteista saatuja kaloja ei hyväksytä kilpailuun!
 9. Yksityisvesiltä saadut kalat hyväksytään kilpailuun.
 10. Kalojen tulee olla pyydystettäessä eläviä. Koukkupyydyksillä kalastettaessa kalojen tulee olla kiinni suustaan. Ainoastaan made voi olla kiinni muualta kuin suustaan, mutta vain omaehtoisesti.
 11. Saatu laji tulee ilmoittaa viimeistään kuukauden sisällä pyydystyksestä. Kalalajeista tulee ilmoittaa pvm, pyyntipaikka ja pyyntitapa. Mikäli kilpailija kokee pyyntipaikan tarkan ilmoittamisen mahdollisestikin vaarantavan vesistön kalakantojen hyvinvoinnin ja mielekkään kalastuksen jatkumisen, on hänellä oikeus ottipaikan raportointiin maakunnan ja vesistötyypin tarkkuudella.
 12. Mikäli kilpailija ei ilmoita kalaansa ajoissa, voidaan kyseinen kala poistaa kilpailusta.
 13. Tasapelitilanteessa kalastajan seuraavaksi suurin kala ratkaisee. Mikäli kalastajalla ei ole ilmoitettu kuin yksi kala, hän häviää. Mikäli kala on saatu yhdessä (kimppakala), häviää se aina yksin saadulle. Muussa tilanteessa arpa ratkaisee.
 14. Kala ja Kulaus Ry:n hallitus muodostaa kilpailun juryn, joka tarvittaessa ratkaisee ristiriitatilanteet.