Diversiteettikisan säännöt

 1. Kilpailussa ovat voimassa Suomen kalastuslaki ja – asetus.
 2. Kilpailualueena ovat Suomen valtion rajat ja aluevesirajat.
 3. Kilpailuaika on Kala & Kulaus Ry:n suurkalakilpailun palkintojenjakosaunaillan välinen aika (n. 1 vuosi).
 4. Kalastusvälineinä ovat aktiivikalastusvälinein (pilkki, uistin, perho, tuulastus, onki, käsi, haavi tms.) saadut kalalajit.
 5. Uistellessa kalan väsyttelijä saa pisteen lajista.
 6. Kilpailulajeina ovat kaikki kalalajit ja kaloihin tietyin poikkeuksin rinnastettavat lajit (esim. nahkiaiset).
 7. Jokainen kalalaji on yhden pisteen arvoinen ja siten samanarvoinen. Myöskään kalan koko ei merkitse mitään. Esimerkiksi särjestä saa 1 pisteen, valkohaista saa 1 pisteen ja 100g hauki on samanarvoinen kuin 18 kg hauki, eli molemmista 1 piste, mutta vain kerran samasta lajista.
 8. Mikäli kilpailija ei kykene määrittämään kalaa lajilleen, voi hän saada pisteen sp. -lajeista. Eli jos hän kykenee määrittämään kalan suvulleen (Leuciscus sp. tai Salmo sp.) saa hän tästä myös pisteen, mikäli hänellä ei jo aiemmin ole yhtään kyseisen suvun edustajaa listassaan. Jos hän sukumäärityksen jälkeen saa toisen kalan, joka kuuluu hänen aiempaan sp. -kategoriaan ja, jonka hän kykenee määrittämään lajilleen, poistuu hänen aiempi sp. -pisteensä ja se korvautuu hänen määrittämällään lajipisteellä.
 9. Tarkennus pykälään 8: järvi- ja merilohesta saa kummastakin erikseen pisteen, taimenmuodosta vain kerran. Peledsiika on pisteen arvoinen. Muut siiat oikeuttavat pisteeseen vain kerran.
 10. VAHINGOSSA saadusta ja ELINVOIMAISENA VAPAUTETUSTA alamittaisesta lajista saa pisteen.
 11. Myös istuta ja ongi tyyppisistä kohteista saadut lajit hyväksytään, poislukien kaikki vedet joissa kaloja ruokitaan kasvatustarkoituksessa. Muistakaa, että suurimman tyydytyksen diversiteettipisteitä hamuavalle kalastajalle tuottaa yksilön onnistunut pyynti lajin luontaiselta esiintymisalueelta!
 12. Kalanviljelylaitoksen tms. vaikutuspiirissä olevista vesistä ei lajeista saa pistettä (esim. poistovesialue). Muista lajeista kuin laitoksella viljellyistä saa pisteen. Vaikutuspiirin ja kielletyn alueen laajuuden määrittää tuomaristo.
 13. Yksityisvesiltä saadut lajit oikeuttavat pisteeseen.
 14. Tuomaristolla on aina ylin päätösvalta sen suhteen, onko saatu laji pisteen arvoinen ko. vesistöstä pyydettynä.
 15. Pyydystettyjen kalojen tulee olla eläviä pyydettäessä. Koukkupyydyksillä kalastettaessa kalojen tulee olla kiinni suustaan. Ainoastaan made voi olla kiinni muualta kuin suustaan, mutta vain omaehtoisesti.
 16. Saatu laji tulee ilmoittaa viimeistään kuukauden sisällä pyydystyksestä. Kalalajeista tulee ilmoittaa pvm, pyyntipaikka ja pyyntitapa. Mikäli kilpailija kokee pyyntipaikan tarkan ilmoittamisen mahdollisestikin vaarantavan vesistön kalakantojen hyvinvoinnin ja mielekkään kalastuksen jatkumisen, on hänellä oikeus ottipaikan raportointiin maakunnan ja vesistötyypin tarkkuudella diversiteettikilpailun nettisivuilla. Tämä tapahtuu seuraavan esimerkin mukaisesti: ”Karppi, pohjaonki, lampi, Häme”. Epäselvissä tapauksissa tuomaristo pidättää itsellään oikeuden vaatia tarkempia selvityksiä.
 17. Mikäli kilpailija ei ilmoita kalalajejaan ajoissa, voidaan hänet poistaa kilpailusta.
 18. Kilpailun voittaja on henkilö, joka saa kilpailuaikana eniten kalalajeja (pisteitä).
 19. Risteymien tunnistaminen toisistaan on vaikeaa, joten niistä ei jaeta pisteitä.
 20. Palkintoja jaetaan kahdessa sarjassa: Yleisessä sarjassa ja naisten sarjassa, kuitenkin niin, että mikäli osallistujamäärä naistensarjaan (väh. 3 kpl) ei täyty, kisataan yhdessä sarjassa
 21. Kilpailu perustuu kilpailijan REHELLISYYTEEN ja OMAANTUNTOON. Kalalajeista ei tarvitse ottaa mitään todisteita. Suotavaa kuitenkin on, että mikäli kilpailija saa kalalajin, jota ei kykene määrittämään, on siitä otettava valokuva tai muu sellainen todiste, josta voidaan todentaa/määrittää laji. Särkikaloista on suotavaa laskea suomut kylkiviivalta ja ruodot peräevästä! Muistakaa että valokuva mistä tahansa harvinaisemmasta saaliista katkaisee helposti siivet kateellisten spekuloinnilta!
 22. Mikäli kilpailija todetaan syylliseksi vilppiin, jää kyseisen kilpailijan arvostama ”kalakaveri”, joka on Kala & Kulauksen Ry:n jäsen, ainiaasti ilman alkoholituotteita em. yhdistyksen kekkereissä, kokouksissa yms. tilaisuuksissa. Henkilön päättää jury. Lisäksi vilppiin syyllistynyt voidaan erottaa Kala & Kulaus Ry:stä.
 23. Tasatilanteessa voittaja on se, joka on ennemmin saanut lajipisteet täyteen. Muussa tilanteessa arpa ratkaisee.
 24. Kilpailun tuomaristo (jury) valitaan vuosittain Kala & Kulaus Ry:n syyskokouksessa. Tuomariston henkilömäärä on kolme ja tuomaristo ratkaisee kiistatilanteet.